Revize plynových zásobníků před uvedením plynového zásobníku do provozu je vyžadována Vyhláškou 85/1978 Sb. a je zákonným předpokladem k zahájení odběru zemního plynu provozovatelem plynového zásobníku. 

Výchozí revize plynového zásobníku je povinná před uvedením plynového zásobníku do provozu. Před provedením výchozí revize plynového zásobníku je nutné provést tlakovou zkoušku plynového zásobníku, kterou zajišťuje zpravidla dodavatel plynového zásobníku (montážní firma).

Periodické provozní revize plynového zásobníku jsou povinností provozovatele plynového zásobníku a probíhají zpravidla ve 3-letých lhůtách. Vykonává je revizní technik pro plynová zařízení. Povinnost zajištění periodických provozních revizí domovních plynových zásobníků se nevztahuje na domácnosti.

Periodické kontroly plynového zásobníku jsou povinností provozovatele plynového zásobníku a probíhají 1x ročně, vyjma roků, kdy probíhá provozní revize. Vykonává je provozovatel, respektive jím pověřený odpovědný pracovník. Povinnost provádění kontrol domovních plynových zásobníků se nevztahuje na domácnosti.

 

Proč jsou nutné revize plynových zásobníků

Výchozí revize plynového zásobníku je pro provozovatele plynového zásobníku zákonným předpokladem před uvedením plynového zásobníku do provozu.

Revize plynárenských plynových zásobníků, které jsou v majetku plynárenské společnosti, zajišťují zpravidla vlastní revizní technici plynáren.

Revize objektových plynových zásobníků  zajišťuje provozovatel objektového plynového zásobníku v návaznosti na znění Vyhlášky 85/1978 Sb., a je tedy zákonnou povinností provozovatele plynového zařízení tuto revizi zajistit. Vykonává ji pak certifikovaný revizní technik plynových zařízení.

 

 

Provádíme revize plynových zásobníků v celé ČR

Naši revizní technici plynových zařízení provádějí revize plynových zásobníků v celé České republice.


 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zásobníků.

Oblast*: ------------->
Vyberte kraj
------------->
Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

print