Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Vsetín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vsetín

Revize plynu VsetínNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vsetíně a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Vsetína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Vsetín, kteří provádějí ve Vsetíně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Vsetín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vsetín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Vsetíně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Vsetín

Revize plynových zařízení Vsetín (revize plynu Vsetín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Vsetíně a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Vsetíně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Vsetín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Vsetíně a okolí. Nabízíme na území Vsetína zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vsetín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Vsetín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Vsetíně a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vsetíně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vsetín jsou službou, kterou vykonávají ve Vsetíně a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Vsetín a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Vsetín a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Vsetín


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Vsetín nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Vsetín ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vsetíně a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Vsetíně

 

Instalatéři Vsetín  Instalatérské práce a služby pro oblast města Vsetín a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Vsetín  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Vsetín a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Vsetín  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Vsetín a Zlínský kraj
Topenáři Vsetín  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Vsetín a Zlínský kraj
Kominíci Vsetín  Kominické služby pro město Vsetín a Zlínský kraj
Krby a kamna Vsetín  Krbařské a kamnářské služby pro město Vsetín a Zlínský kraj
Revize elektro Vsetín  Revize elektrických zařízení pro město Vsetín a Zlínský kraj
Malíři Vsetín  Malování pokojů a další malířské práce pro město Vsetín a Zlínský kraj
Natěrači Vsetín  Natěračské práce v oblasti města Vsetín a Zlínský kraj
Sádrokarton Vsetín  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Vsetín a Zlínský kraj
Podlahy Vsetín  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Vsetín a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Vsetín  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Vsetín a Zlínský kraj

 

print