Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Vizovice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vizovice

Revize plynu VizoviceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vizovicích a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Vizovic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Vizovice, kteří provádějí ve Vizovicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Vizovice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vizovice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Vizovicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Vizovice

Revize plynových zařízení Vizovice (revize plynu Vizovice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Vizovicích a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Vizovicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Vizovice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Vizovicích a okolí. Nabízíme na území Vizovic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vizovice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Vizovice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Vizovicích a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vizovicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vizovice jsou službou, kterou vykonávají ve Vizovicích a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Vizovice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Vizovice a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Kadlček

Administativní sídlo:
Veselá 240, Veselá
IČ: 76612538


Provozovna: Vizovice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Vizovice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Vizovice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vizovicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Vizovicích

 

Instalatéři Vizovice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Vizovice a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Vizovice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Vizovice a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Vizovice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Vizovice a Zlínský kraj
Topenáři Vizovice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Vizovice a Zlínský kraj
Kominíci Vizovice  Kominické služby pro město Vizovice a Zlínský kraj
Krby a kamna Vizovice  Krbařské a kamnářské služby pro město Vizovice a Zlínský kraj
Revize elektro Vizovice  Revize elektrických zařízení pro město Vizovice a Zlínský kraj
Malíři Vizovice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Vizovice a Zlínský kraj
Natěrači Vizovice  Natěračské práce v oblasti města Vizovice a Zlínský kraj
Sádrokarton Vizovice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Vizovice a Zlínský kraj
Podlahy Vizovice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Vizovice a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Vizovice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Vizovice a Zlínský kraj

 

print