Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Otrokovice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Otrokovice

Revize plynu OtrokoviceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Otrokovicích a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Otrokovic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Otrokovice, kteří provádějí v Otrokovicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Otrokovice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Otrokovice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Otrokovicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Otrokovice

Revize plynových zařízení Otrokovice (revize plynu Otrokovice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Otrokovicích a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Otrokovicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Otrokovice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Otrokovicích a okolí. Nabízíme na území Otrokovic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Otrokovice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Otrokovice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Otrokovicích a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Otrokovicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Otrokovice jsou službou, kterou vykonávají v Otrokovicích a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Otrokovice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Otrokovice a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Kadlček

Administativní sídlo:
Veselá 240, Veselá
IČ: 76612538


Provozovna: Otrokovice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Otrokovice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Otrokovice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Otrokovicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Otrokovicích

 

Instalatéři Otrokovice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Otrokovice a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Otrokovice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Otrokovice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Topenáři Otrokovice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Kominíci Otrokovice  Kominické služby pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Krby a kamna Otrokovice  Krbařské a kamnářské služby pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Revize elektro Otrokovice  Revize elektrických zařízení pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Malíři Otrokovice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Natěrači Otrokovice  Natěračské práce v oblasti města Otrokovice a Zlínský kraj
Sádrokarton Otrokovice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Otrokovice a Zlínský kraj
Podlahy Otrokovice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Otrokovice a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Otrokovice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Otrokovice a Zlínský kraj

 

print