Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Holešov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holešov

Revize plynu HolešovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holešově a ve Zlínském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Holešova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Holešov, kteří provádějí v Holešově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Holešov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holešov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Holešově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Holešov

Revize plynových zařízení Holešov (revize plynu Holešov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Holešově a v ostatních městech a obcích ve Zlínském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Holešově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Holešov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Holešově a okolí. Nabízíme na území Holešova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holešov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Holešov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Holešově a ve Zlínském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holešově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holešov jsou službou, kterou vykonávají v Holešově a ve Zlínském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Holešov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Holešov a okolní obce pro Vás provádí

Jaroslav Horák

Administativní sídlo:
Chvalčov ev. č. 287, Chvalčov
IČ: 2546779


Provozovna: Holešov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Holešov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Holešov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holešově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Holešově

 

Instalatéři Holešov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Holešov a Zlínský kraj
Vodoinstalatéři Holešov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Holešov a Zlínský kraj
Plynoinstalatéři Holešov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Holešov a Zlínský kraj
Topenáři Holešov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Holešov a Zlínský kraj
Kominíci Holešov  Kominické služby pro město Holešov a Zlínský kraj
Krby a kamna Holešov  Krbařské a kamnářské služby pro město Holešov a Zlínský kraj
Revize elektro Holešov  Revize elektrických zařízení pro město Holešov a Zlínský kraj
Malíři Holešov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Holešov a Zlínský kraj
Natěrači Holešov  Natěračské práce v oblasti města Holešov a Zlínský kraj
Sádrokarton Holešov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Holešov a Zlínský kraj
Podlahy Holešov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Holešov a Zlínský kraj
Tepelná čerpadla Holešov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Holešov a Zlínský kraj

 

print