Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Žatec | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žatec

Revize plynu ŽatecNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Žatci a v Ústeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Žatce. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Žatec, kteří provádějí v Žatci a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Žatec a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žatec všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Žatci a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Žatec

Revize plynových zařízení Žatec (revize plynu Žatec) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Žatci a v ostatních městech a obcích v Ústeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Žatci a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Žatec vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Žatci a okolí. Nabízíme na území Žatce zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žatec

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Žatec

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Žatci a v Ústeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Žatci a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Žatec jsou službou, kterou vykonávají v Žatci a v Ústeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Žatec a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Žatec a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Žatec


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Žatec nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Žatec ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Žatci a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Žatci

 

Instalatéři Žatec  Instalatérské práce a služby pro oblast města Žatec a Ústecký kraj
Vodoinstalatéři Žatec  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Žatec a Ústecký kraj
Plynoinstalatéři Žatec  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Žatec a Ústecký kraj
Topenáři Žatec  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Žatec a Ústecký kraj
Kominíci Žatec  Kominické služby pro město Žatec a Ústecký kraj
Krby a kamna Žatec  Krbařské a kamnářské služby pro město Žatec a Ústecký kraj
Revize elektro Žatec  Revize elektrických zařízení pro město Žatec a Ústecký kraj
Malíři Žatec  Malování pokojů a další malířské práce pro město Žatec a Ústecký kraj
Natěrači Žatec  Natěračské práce v oblasti města Žatec a Ústecký kraj
Sádrokarton Žatec  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Žatec a Ústecký kraj
Podlahy Žatec  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Žatec a Ústecký kraj
Tepelná čerpadla Žatec  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Žatec a Ústecký kraj

 

print