Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Rumburk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rumburk

Revize plynu RumburkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rumburku a v Ústeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Rumburku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Rumburk, kteří provádějí v Rumburku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Rumburk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rumburk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Rumburku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Rumburk

Revize plynových zařízení Rumburk (revize plynu Rumburk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Rumburku a v ostatních městech a obcích v Ústeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Rumburku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Rumburk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Rumburku a okolí. Nabízíme na území Rumburku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rumburk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Rumburk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Rumburku a v Ústeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rumburku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rumburk jsou službou, kterou vykonávají v Rumburku a v Ústeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Rumburk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Rumburk a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Rumburk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Rumburk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Rumburk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rumburku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Rumburku

 

Instalatéři Rumburk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Rumburk a Ústecký kraj
Vodoinstalatéři Rumburk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Rumburk a Ústecký kraj
Plynoinstalatéři Rumburk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Rumburk a Ústecký kraj
Topenáři Rumburk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Rumburk a Ústecký kraj
Kominíci Rumburk  Kominické služby pro město Rumburk a Ústecký kraj
Krby a kamna Rumburk  Krbařské a kamnářské služby pro město Rumburk a Ústecký kraj
Revize elektro Rumburk  Revize elektrických zařízení pro město Rumburk a Ústecký kraj
Malíři Rumburk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Rumburk a Ústecký kraj
Natěrači Rumburk  Natěračské práce v oblasti města Rumburk a Ústecký kraj
Sádrokarton Rumburk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Rumburk a Ústecký kraj
Podlahy Rumburk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Rumburk a Ústecký kraj
Tepelná čerpadla Rumburk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Rumburk a Ústecký kraj

 

print