Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Roudnice nad Labem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Roudnice nad Labem

Revize plynu Roudnice nad LabemNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Roudnici nad Labem a v Ústeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Roudnice nad Labem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Roudnice nad Labem, kteří provádějí v Roudnici nad Labem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Roudnice nad Labem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Roudnice nad Labem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Roudnici nad Labem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Roudnice nad Labem

Revize plynových zařízení Roudnice nad Labem (revize plynu Roudnice nad Labem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Roudnici nad Labem a v ostatních městech a obcích v Ústeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Roudnici nad Labem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Roudnice nad Labem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Roudnici nad Labem a okolí. Nabízíme na území Roudnice nad Labem zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Roudnice nad Labem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Roudnice nad Labem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Roudnici nad Labem a v Ústeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Roudnici nad Labem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Roudnice nad Labem jsou službou, kterou vykonávají v Roudnici nad Labem a v Ústeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Roudnice nad Labem a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Roudnice nad Labem a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Roudnice nad Labem


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Roudnice nad Labem nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Roudnice nad Labem ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Roudnici nad Labem a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Roudnici nad Labem

 

Instalatéři Roudnice nad Labem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Vodoinstalatéři Roudnice nad Labem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Plynoinstalatéři Roudnice nad Labem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Topenáři Roudnice nad Labem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Kominíci Roudnice nad Labem  Kominické služby pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Krby a kamna Roudnice nad Labem  Krbařské a kamnářské služby pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Revize elektro Roudnice nad Labem  Revize elektrických zařízení pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Malíři Roudnice nad Labem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Natěrači Roudnice nad Labem  Natěračské práce v oblasti města Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Sádrokarton Roudnice nad Labem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Podlahy Roudnice nad Labem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Roudnice nad Labem a Ústecký kraj
Tepelná čerpadla Roudnice nad Labem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Roudnice nad Labem a Ústecký kraj

 

print