Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Děčín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Děčín

Revize plynu DěčínNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Děčíně a v Ústeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Děčína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Děčín, kteří provádějí v Děčíně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Děčín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Děčín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Děčíně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Děčín

Revize plynových zařízení Děčín (revize plynu Děčín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Děčíně a v ostatních městech a obcích v Ústeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Děčíně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Děčín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Děčíně a okolí. Nabízíme na území Děčína zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Děčín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Děčín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Děčíně a v Ústeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Děčíně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Děčín jsou službou, kterou vykonávají v Děčíně a v Ústeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Děčín a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Děčín a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Děčín


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Děčín nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Děčín ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Děčíně a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Děčíně

 

Instalatéři Děčín  Instalatérské práce a služby pro oblast města Děčín a Ústecký kraj
Vodoinstalatéři Děčín  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Děčín a Ústecký kraj
Plynoinstalatéři Děčín  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Děčín a Ústecký kraj
Topenáři Děčín  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Děčín a Ústecký kraj
Kominíci Děčín  Kominické služby pro město Děčín a Ústecký kraj
Krby a kamna Děčín  Krbařské a kamnářské služby pro město Děčín a Ústecký kraj
Revize elektro Děčín  Revize elektrických zařízení pro město Děčín a Ústecký kraj
Malíři Děčín  Malování pokojů a další malířské práce pro město Děčín a Ústecký kraj
Natěrači Děčín  Natěračské práce v oblasti města Děčín a Ústecký kraj
Sádrokarton Děčín  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Děčín a Ústecký kraj
Podlahy Děčín  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Děčín a Ústecký kraj
Tepelná čerpadla Děčín  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Děčín a Ústecký kraj

 

print