Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Bílina | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bílina

Revize plynu BílinaNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bílině a v Ústeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Bíliny. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Bílina, kteří provádějí v Bílině a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Bílina a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bílina všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Bílině a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Bílina

Revize plynových zařízení Bílina (revize plynu Bílina) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Bílině a v ostatních městech a obcích v Ústeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Bílině a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Bílina vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Bílině a okolí. Nabízíme na území Bíliny zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bílina

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Bílina

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Bílině a v Ústeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bílině a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bílina jsou službou, kterou vykonávají v Bílině a v Ústeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Bílina a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Bílina a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Bílina


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Bílina nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Bílina ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bílině a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Bílině

 

Instalatéři Bílina  Instalatérské práce a služby pro oblast města Bílina a Ústecký kraj
Vodoinstalatéři Bílina  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Bílina a Ústecký kraj
Plynoinstalatéři Bílina  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Bílina a Ústecký kraj
Topenáři Bílina  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Bílina a Ústecký kraj
Kominíci Bílina  Kominické služby pro město Bílina a Ústecký kraj
Krby a kamna Bílina  Krbařské a kamnářské služby pro město Bílina a Ústecký kraj
Revize elektro Bílina  Revize elektrických zařízení pro město Bílina a Ústecký kraj
Malíři Bílina  Malování pokojů a další malířské práce pro město Bílina a Ústecký kraj
Natěrači Bílina  Natěračské práce v oblasti města Bílina a Ústecký kraj
Sádrokarton Bílina  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Bílina a Ústecký kraj
Podlahy Bílina  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Bílina a Ústecký kraj
Tepelná čerpadla Bílina  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Bílina a Ústecký kraj

 

print