Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Votice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Votice

Revize plynu VoticeNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Voticích a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Votic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Votice, kteří provádějí ve Voticích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Votice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Votice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Voticích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Votice

Revize plynových zařízení Votice (revize plynu Votice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Voticích a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Voticích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Votice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Voticích a okolí. Nabízíme na území Votic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Votice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Votice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Voticích a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Voticích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Votice jsou službou, kterou vykonávají ve Voticích a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Votice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Votice a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Votice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Votice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Votice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Voticích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Voticích

 

Instalatéři Votice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Votice a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Votice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Votice a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Votice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Votice a Středočeský kraj
Topenáři Votice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Votice a Středočeský kraj
Kominíci Votice  Kominické služby pro město Votice a Středočeský kraj
Krby a kamna Votice  Krbařské a kamnářské služby pro město Votice a Středočeský kraj
Revize elektro Votice  Revize elektrických zařízení pro město Votice a Středočeský kraj
Malíři Votice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Votice a Středočeský kraj
Natěrači Votice  Natěračské práce v oblasti města Votice a Středočeský kraj
Sádrokarton Votice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Votice a Středočeský kraj
Podlahy Votice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Votice a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Votice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Votice a Středočeský kraj

 

print