Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Stará Boleslav | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stará Boleslav

Revize plynu Stará BoleslavNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Staré Boleslavi a ve Středočeském kraji . Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Staré Boleslavi. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Stará Boleslav, kteří provádějí ve Staré Boleslavi a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Stará Boleslav a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stará Boleslav všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Staré Boleslavi a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Stará Boleslav

Revize plynových zařízení Stará Boleslav (revize plynu Stará Boleslav) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Staré Boleslavi a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji .

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Staré Boleslavi a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Stará Boleslav vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Staré Boleslavi a okolí. Nabízíme na území Staré Boleslavi zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stará Boleslav

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Stará Boleslav

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Staré Boleslavi a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Staré Boleslavi a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stará Boleslav jsou službou, kterou vykonávají ve Staré Boleslavi a ve Středočeském kraji  servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Stará Boleslav a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Stará Boleslav a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Stará Boleslav


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Stará Boleslav nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Stará Boleslav ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Staré Boleslavi a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Staré Boleslavi

 

Instalatéři Stará Boleslav  Instalatérské práce a služby pro oblast města Stará Boleslav a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Stará Boleslav  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Stará Boleslav  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Topenáři Stará Boleslav  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Kominíci Stará Boleslav  Kominické služby pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Krby a kamna Stará Boleslav  Krbařské a kamnářské služby pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Revize elektro Stará Boleslav  Revize elektrických zařízení pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Malíři Stará Boleslav  Malování pokojů a další malířské práce pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Natěrači Stará Boleslav  Natěračské práce v oblasti města Stará Boleslav a Středočeský kraj
Sádrokarton Stará Boleslav  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Stará Boleslav a Středočeský kraj
Podlahy Stará Boleslav  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Stará Boleslav a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Stará Boleslav  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Stará Boleslav a Středočeský kraj

 

print