Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nymburk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nymburk

Revize plynu NymburkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nymburku a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nymburku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nymburk, kteří provádějí v Nymburku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nymburk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nymburk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Nymburku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nymburk

Revize plynových zařízení Nymburk (revize plynu Nymburk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Nymburku a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Nymburku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nymburk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Nymburku a okolí. Nabízíme na území Nymburku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nymburk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nymburk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Nymburku a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nymburku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nymburk jsou službou, kterou vykonávají v Nymburku a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Nymburk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Nymburk a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Nymburk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Nymburk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Nymburk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nymburku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Nymburku

 

Instalatéři Nymburk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nymburk a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Nymburk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nymburk a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Nymburk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nymburk a Středočeský kraj
Topenáři Nymburk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nymburk a Středočeský kraj
Kominíci Nymburk  Kominické služby pro město Nymburk a Středočeský kraj
Krby a kamna Nymburk  Krbařské a kamnářské služby pro město Nymburk a Středočeský kraj
Revize elektro Nymburk  Revize elektrických zařízení pro město Nymburk a Středočeský kraj
Malíři Nymburk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nymburk a Středočeský kraj
Natěrači Nymburk  Natěračské práce v oblasti města Nymburk a Středočeský kraj
Sádrokarton Nymburk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nymburk a Středočeský kraj
Podlahy Nymburk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nymburk a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Nymburk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nymburk a Středočeský kraj

 

print