Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Mělník | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mělník

Revize plynu MělníkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Mělníku a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Mělníku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Mělník, kteří provádějí v Mělníku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Mělník a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mělník všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Mělníku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Mělník

Revize plynových zařízení Mělník (revize plynu Mělník) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Mělníku a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Mělníku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Mělník vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Mělníku a okolí. Nabízíme na území Mělníku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mělník

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Mělník

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Mělníku a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Mělníku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Mělník jsou službou, kterou vykonávají v Mělníku a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Mělník a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Mělník a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Mělník


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Mělník nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Mělník ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Mělníku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Mělníku

 

Instalatéři Mělník  Instalatérské práce a služby pro oblast města Mělník a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Mělník  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Mělník a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Mělník  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Mělník a Středočeský kraj
Topenáři Mělník  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Mělník a Středočeský kraj
Kominíci Mělník  Kominické služby pro město Mělník a Středočeský kraj
Krby a kamna Mělník  Krbařské a kamnářské služby pro město Mělník a Středočeský kraj
Revize elektro Mělník  Revize elektrických zařízení pro město Mělník a Středočeský kraj
Malíři Mělník  Malování pokojů a další malířské práce pro město Mělník a Středočeský kraj
Natěrači Mělník  Natěračské práce v oblasti města Mělník a Středočeský kraj
Sádrokarton Mělník  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Mělník a Středočeský kraj
Podlahy Mělník  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Mělník a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Mělník  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Mělník a Středočeský kraj

 

print