Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Lysá nad Labem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Lysá nad Labem

Revize plynu Lysá nad LabemNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Lysé nad Labem a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Lysé nad Labem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Lysá nad Labem, kteří provádějí v Lysé nad Labem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Lysá nad Labem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Lysá nad Labem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Lysé nad Labem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Lysá nad Labem

Revize plynových zařízení Lysá nad Labem (revize plynu Lysá nad Labem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Lysé nad Labem a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Lysé nad Labem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Lysá nad Labem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Lysé nad Labem a okolí. Nabízíme na území Lysé nad Labem zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Lysá nad Labem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Lysá nad Labem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Lysé nad Labem a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Lysé nad Labem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Lysá nad Labem jsou službou, kterou vykonávají v Lysé nad Labem a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Lysá nad Labem a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Lysá nad Labem a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Lysá nad Labem


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Lysá nad Labem nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Lysá nad Labem ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Lysé nad Labem a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Lysé nad Labem

 

Instalatéři Lysá nad Labem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Lysá nad Labem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Lysá nad Labem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Topenáři Lysá nad Labem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Kominíci Lysá nad Labem  Kominické služby pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Krby a kamna Lysá nad Labem  Krbařské a kamnářské služby pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Revize elektro Lysá nad Labem  Revize elektrických zařízení pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Malíři Lysá nad Labem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Natěrači Lysá nad Labem  Natěračské práce v oblasti města Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Sádrokarton Lysá nad Labem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Podlahy Lysá nad Labem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Lysá nad Labem a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Lysá nad Labem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Lysá nad Labem a Středočeský kraj

 

print