Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kutná Hora | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kutná Hora

Revize plynu Kutná HoraNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kutné Hoře a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kutné Hory. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kutná Hora, kteří provádějí v Kutné Hoře a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kutná Hora a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kutná Hora všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kutné Hoře a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kutná Hora

Revize plynových zařízení Kutná Hora (revize plynu Kutná Hora) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kutné Hoře a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kutné Hoře a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kutná Hora vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kutné Hoře a okolí. Nabízíme na území Kutné Hory zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kutná Hora

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kutná Hora

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kutné Hoře a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kutné Hoře a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kutná Hora jsou službou, kterou vykonávají v Kutné Hoře a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kutná Hora a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kutná Hora a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Kutná Hora


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kutná Hora nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kutná Hora ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kutné Hoře a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kutné Hoře

 

Instalatéři Kutná Hora  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kutná Hora a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Kutná Hora  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Kutná Hora  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Topenáři Kutná Hora  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Kominíci Kutná Hora  Kominické služby pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Krby a kamna Kutná Hora  Krbařské a kamnářské služby pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Revize elektro Kutná Hora  Revize elektrických zařízení pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Malíři Kutná Hora  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Natěrači Kutná Hora  Natěračské práce v oblasti města Kutná Hora a Středočeský kraj
Sádrokarton Kutná Hora  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kutná Hora a Středočeský kraj
Podlahy Kutná Hora  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kutná Hora a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Kutná Hora  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kutná Hora a Středočeský kraj

 

print