Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kralupy nad Vltavou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kralupy nad Vltavou

Revize plynu Kralupy nad VltavouNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kralupech nad Vltavou a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kralup nad Vltavou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kralupy nad Vltavou, kteří provádějí v Kralupech nad Vltavou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kralupy nad Vltavou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kralupy nad Vltavou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kralupech nad Vltavou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kralupy nad Vltavou

Revize plynových zařízení Kralupy nad Vltavou (revize plynu Kralupy nad Vltavou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kralupech nad Vltavou a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kralupech nad Vltavou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kralupy nad Vltavou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kralupech nad Vltavou a okolí. Nabízíme na území Kralup nad Vltavou zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kralupy nad Vltavou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kralupy nad Vltavou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kralupech nad Vltavou a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kralupech nad Vltavou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kralupy nad Vltavou jsou službou, kterou vykonávají v Kralupech nad Vltavou a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kralupy nad Vltavou a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kralupy nad Vltavou a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Kralupy nad Vltavou


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kralupy nad Vltavou nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kralupy nad Vltavou ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kralupech nad Vltavou a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kralupech nad Vltavou

 

Instalatéři Kralupy nad Vltavou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Kralupy nad Vltavou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Kralupy nad Vltavou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Topenáři Kralupy nad Vltavou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Kominíci Kralupy nad Vltavou  Kominické služby pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Krby a kamna Kralupy nad Vltavou  Krbařské a kamnářské služby pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Revize elektro Kralupy nad Vltavou  Revize elektrických zařízení pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Malíři Kralupy nad Vltavou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Natěrači Kralupy nad Vltavou  Natěračské práce v oblasti města Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Sádrokarton Kralupy nad Vltavou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Podlahy Kralupy nad Vltavou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Kralupy nad Vltavou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kralupy nad Vltavou a Středočeský kraj

 

print