Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Dobříš | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dobříš

Revize plynu DobříšNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Dobříši a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Dobříše. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Dobříš, kteří provádějí v Dobříši a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Dobříš a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dobříš všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Dobříši a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Dobříš

Revize plynových zařízení Dobříš (revize plynu Dobříš) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Dobříši a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Dobříši a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Dobříš vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Dobříši a okolí. Nabízíme na území Dobříše zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dobříš

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Dobříš

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Dobříši a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Dobříši a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Dobříš jsou službou, kterou vykonávají v Dobříši a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Dobříš a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Dobříš a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Dobříš


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Dobříš nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Dobříš ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Dobříši a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Dobříši

 

Instalatéři Dobříš  Instalatérské práce a služby pro oblast města Dobříš a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Dobříš  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Dobříš a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Dobříš  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Dobříš a Středočeský kraj
Topenáři Dobříš  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Dobříš a Středočeský kraj
Kominíci Dobříš  Kominické služby pro město Dobříš a Středočeský kraj
Krby a kamna Dobříš  Krbařské a kamnářské služby pro město Dobříš a Středočeský kraj
Revize elektro Dobříš  Revize elektrických zařízení pro město Dobříš a Středočeský kraj
Malíři Dobříš  Malování pokojů a další malířské práce pro město Dobříš a Středočeský kraj
Natěrači Dobříš  Natěračské práce v oblasti města Dobříš a Středočeský kraj
Sádrokarton Dobříš  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Dobříš a Středočeský kraj
Podlahy Dobříš  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Dobříš a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Dobříš  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Dobříš a Středočeský kraj

 

print