Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Beroun | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Beroun

Revize plynu BerounNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Berouně a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Berouna. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Beroun, kteří provádějí v Berouně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Beroun a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Beroun všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Berouně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Beroun

Revize plynových zařízení Beroun (revize plynu Beroun) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Berouně a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Berouně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Beroun vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Berouně a okolí. Nabízíme na území Berouna zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Beroun

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Beroun

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Berouně a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Berouně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Beroun jsou službou, kterou vykonávají v Berouně a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Beroun a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Beroun a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Beroun


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Beroun nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Beroun ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Berouně a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Berouně

 

Instalatéři Beroun  Instalatérské práce a služby pro oblast města Beroun a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Beroun  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Beroun a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Beroun  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Beroun a Středočeský kraj
Topenáři Beroun  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Beroun a Středočeský kraj
Kominíci Beroun  Kominické služby pro město Beroun a Středočeský kraj
Krby a kamna Beroun  Krbařské a kamnářské služby pro město Beroun a Středočeský kraj
Revize elektro Beroun  Revize elektrických zařízení pro město Beroun a Středočeský kraj
Malíři Beroun  Malování pokojů a další malířské práce pro město Beroun a Středočeský kraj
Natěrači Beroun  Natěračské práce v oblasti města Beroun a Středočeský kraj
Sádrokarton Beroun  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Beroun a Středočeský kraj
Podlahy Beroun  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Beroun a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Beroun  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Beroun a Středočeský kraj

 

print