Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Benešov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Benešov

Revize plynu BenešovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Benešově a ve Středočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Benešova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Benešov, kteří provádějí v Benešově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Benešov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Benešov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Benešově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Benešov

Revize plynových zařízení Benešov (revize plynu Benešov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Benešově a v ostatních městech a obcích ve Středočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Benešově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Benešov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Benešově a okolí. Nabízíme na území Benešova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Benešov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Benešov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Benešově a ve Středočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Benešově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Benešov jsou službou, kterou vykonávají v Benešově a ve Středočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Benešov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Benešov a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Krulich

Administativní sídlo:
Konětopy 56, Konětopy
IČ: 13120841


Provozovna: Benešov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Benešov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Benešov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Benešově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Benešově

 

Instalatéři Benešov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Benešov a Středočeský kraj
Vodoinstalatéři Benešov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Benešov a Středočeský kraj
Plynoinstalatéři Benešov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Benešov a Středočeský kraj
Topenáři Benešov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Benešov a Středočeský kraj
Kominíci Benešov  Kominické služby pro město Benešov a Středočeský kraj
Krby a kamna Benešov  Krbařské a kamnářské služby pro město Benešov a Středočeský kraj
Revize elektro Benešov  Revize elektrických zařízení pro město Benešov a Středočeský kraj
Malíři Benešov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Benešov a Středočeský kraj
Natěrači Benešov  Natěračské práce v oblasti města Benešov a Středočeský kraj
Sádrokarton Benešov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Benešov a Středočeský kraj
Podlahy Benešov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Benešov a Středočeský kraj
Tepelná čerpadla Benešov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Benešov a Středočeský kraj

 

print