Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Sušice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sušice

Revize plynu SušiceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Sušici a v Plzeňském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Sušic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Sušice, kteří provádějí v Sušici a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Sušice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sušice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Sušici a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Sušice

Revize plynových zařízení Sušice (revize plynu Sušice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Sušici a v ostatních městech a obcích v Plzeňském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Sušici a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Sušice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Sušici a okolí. Nabízíme na území Sušic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sušice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Sušice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Sušici a v Plzeňském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Sušici a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Sušice jsou službou, kterou vykonávají v Sušici a v Plzeňském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Sušice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Sušice a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Sušice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Sušice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Sušice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Sušici a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Sušici

 

Instalatéři Sušice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Sušice a Plzeňský kraj
Vodoinstalatéři Sušice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Sušice a Plzeňský kraj
Plynoinstalatéři Sušice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Sušice a Plzeňský kraj
Topenáři Sušice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Sušice a Plzeňský kraj
Kominíci Sušice  Kominické služby pro město Sušice a Plzeňský kraj
Krby a kamna Sušice  Krbařské a kamnářské služby pro město Sušice a Plzeňský kraj
Revize elektro Sušice  Revize elektrických zařízení pro město Sušice a Plzeňský kraj
Malíři Sušice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Sušice a Plzeňský kraj
Natěrači Sušice  Natěračské práce v oblasti města Sušice a Plzeňský kraj
Sádrokarton Sušice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Sušice a Plzeňský kraj
Podlahy Sušice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Sušice a Plzeňský kraj
Tepelná čerpadla Sušice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Sušice a Plzeňský kraj

 

print