Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Stříbro | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stříbro

Revize plynu StříbroNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Stříbře a v Plzeňském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Stříbra. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Stříbro, kteří provádějí ve Stříbře a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Stříbro a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stříbro všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Stříbře a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Stříbro

Revize plynových zařízení Stříbro (revize plynu Stříbro) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Stříbře a v ostatních městech a obcích v Plzeňském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Stříbře a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Stříbro vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Stříbře a okolí. Nabízíme na území Stříbra zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stříbro

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Stříbro

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Stříbře a v Plzeňském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Stříbře a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Stříbro jsou službou, kterou vykonávají ve Stříbře a v Plzeňském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Stříbro a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Stříbro a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Stříbro


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Stříbro nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Stříbro ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Stříbře a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Stříbře

 

Instalatéři Stříbro  Instalatérské práce a služby pro oblast města Stříbro a Plzeňský kraj
Vodoinstalatéři Stříbro  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Plynoinstalatéři Stříbro  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Topenáři Stříbro  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Kominíci Stříbro  Kominické služby pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Krby a kamna Stříbro  Krbařské a kamnářské služby pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Revize elektro Stříbro  Revize elektrických zařízení pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Malíři Stříbro  Malování pokojů a další malířské práce pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Natěrači Stříbro  Natěračské práce v oblasti města Stříbro a Plzeňský kraj
Sádrokarton Stříbro  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Stříbro a Plzeňský kraj
Podlahy Stříbro  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Stříbro a Plzeňský kraj
Tepelná čerpadla Stříbro  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Stříbro a Plzeňský kraj

 

print