Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Přeštice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Přeštice

Revize plynu PřešticeNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Přešticích a v Plzeňském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Přeštic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Přeštice, kteří provádějí v Přešticích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Přeštice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Přeštice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Přešticích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Přeštice

Revize plynových zařízení Přeštice (revize plynu Přeštice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Přešticích a v ostatních městech a obcích v Plzeňském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Přešticích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Přeštice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Přešticích a okolí. Nabízíme na území Přeštic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Přeštice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Přeštice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Přešticích a v Plzeňském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Přešticích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Přeštice jsou službou, kterou vykonávají v Přešticích a v Plzeňském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Přeštice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Přeštice a okolní obce pro Vás provádí

Petr Toman

Administativní sídlo:
Na Drážkách 308/15, Plzeň 4
IČ: 62663496


Provozovna: Přeštice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Přeštice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Přeštice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Přešticích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Přešticích

 

Instalatéři Přeštice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Přeštice a Plzeňský kraj
Vodoinstalatéři Přeštice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Plynoinstalatéři Přeštice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Topenáři Přeštice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Kominíci Přeštice  Kominické služby pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Krby a kamna Přeštice  Krbařské a kamnářské služby pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Revize elektro Přeštice  Revize elektrických zařízení pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Malíři Přeštice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Natěrači Přeštice  Natěračské práce v oblasti města Přeštice a Plzeňský kraj
Sádrokarton Přeštice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Přeštice a Plzeňský kraj
Podlahy Přeštice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Přeštice a Plzeňský kraj
Tepelná čerpadla Přeštice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Přeštice a Plzeňský kraj

 

print