Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nepomuk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nepomuk

Revize plynu NepomukNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nepomuku a v Plzeňském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nepomuku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nepomuk, kteří provádějí v Nepomuku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nepomuk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nepomuk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Nepomuku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nepomuk

Revize plynových zařízení Nepomuk (revize plynu Nepomuk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Nepomuku a v ostatních městech a obcích v Plzeňském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Nepomuku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nepomuk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Nepomuku a okolí. Nabízíme na území Nepomuku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nepomuk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nepomuk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Nepomuku a v Plzeňském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nepomuku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nepomuk jsou službou, kterou vykonávají v Nepomuku a v Plzeňském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Nepomuk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Nepomuk a okolní obce pro Vás provádí

Petr Toman

Administativní sídlo:
Na Drážkách 308/15, Plzeň 4
IČ: 62663496


Provozovna: Nepomuk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Nepomuk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Nepomuk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Nepomuku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Nepomuku

 

Instalatéři Nepomuk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nepomuk a Plzeňský kraj
Vodoinstalatéři Nepomuk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Plynoinstalatéři Nepomuk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Topenáři Nepomuk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Kominíci Nepomuk  Kominické služby pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Krby a kamna Nepomuk  Krbařské a kamnářské služby pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Revize elektro Nepomuk  Revize elektrických zařízení pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Malíři Nepomuk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Natěrači Nepomuk  Natěračské práce v oblasti města Nepomuk a Plzeňský kraj
Sádrokarton Nepomuk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nepomuk a Plzeňský kraj
Podlahy Nepomuk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nepomuk a Plzeňský kraj
Tepelná čerpadla Nepomuk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nepomuk a Plzeňský kraj

 

print