Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Ústí nad Orlicí | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Ústí nad Orlicí

Revize plynu Ústí nad OrlicíNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Ústí nad Orlicí a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Ústí nad Orlicí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Ústí nad Orlicí, kteří provádějí v Ústí nad Orlicí a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Ústí nad Orlicí a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Ústí nad Orlicí všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Ústí nad Orlicí a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Ústí nad Orlicí

Revize plynových zařízení Ústí nad Orlicí (revize plynu Ústí nad Orlicí) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Ústí nad Orlicí a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Ústí nad Orlicí a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Ústí nad Orlicí vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Ústí nad Orlicí a okolí. Nabízíme na území Ústí nad Orlicí zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Ústí nad Orlicí

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Ústí nad Orlicí

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Ústí nad Orlicí a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Ústí nad Orlicí a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Ústí nad Orlicí jsou službou, kterou vykonávají v Ústí nad Orlicí a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Ústí nad Orlicí a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Ústí nad Orlicí a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Ústí nad Orlicí


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Ústí nad Orlicí nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Ústí nad Orlicí ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Ústí nad Orlicí a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Ústí nad Orlicí

 

Instalatéři Ústí nad Orlicí  Instalatérské práce a služby pro oblast města Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Ústí nad Orlicí  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Ústí nad Orlicí  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Topenáři Ústí nad Orlicí  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Kominíci Ústí nad Orlicí  Kominické služby pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Krby a kamna Ústí nad Orlicí  Krbařské a kamnářské služby pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Revize elektro Ústí nad Orlicí  Revize elektrických zařízení pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Malíři Ústí nad Orlicí  Malování pokojů a další malířské práce pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Natěrači Ústí nad Orlicí  Natěračské práce v oblasti města Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Sádrokarton Ústí nad Orlicí  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Podlahy Ústí nad Orlicí  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Ústí nad Orlicí  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj

 

print