Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Holice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holice

Revize plynu HoliceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holicích a v Pardubickém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Holic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Holice, kteří provádějí v Holicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Holice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Holicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Holice

Revize plynových zařízení Holice (revize plynu Holice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Holicích a v ostatních městech a obcích v Pardubickém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Holicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Holice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Holicích a okolí. Nabízíme na území Holic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Holice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Holicích a v Pardubickém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Holice jsou službou, kterou vykonávají v Holicích a v Pardubickém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Holice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Holice a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Filip

Administativní sídlo:
Borová 8, Borová, okr. Náchod
IČ: 13534921


Provozovna: Holice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Holice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Holice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Holicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Holicích

 

Instalatéři Holice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Holice a Pardubický kraj
Vodoinstalatéři Holice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Holice a Pardubický kraj
Plynoinstalatéři Holice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Holice a Pardubický kraj
Topenáři Holice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Holice a Pardubický kraj
Kominíci Holice  Kominické služby pro město Holice a Pardubický kraj
Krby a kamna Holice  Krbařské a kamnářské služby pro město Holice a Pardubický kraj
Revize elektro Holice  Revize elektrických zařízení pro město Holice a Pardubický kraj
Malíři Holice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Holice a Pardubický kraj
Natěrači Holice  Natěračské práce v oblasti města Holice a Pardubický kraj
Sádrokarton Holice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Holice a Pardubický kraj
Podlahy Holice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Holice a Pardubický kraj
Tepelná čerpadla Holice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Holice a Pardubický kraj

 

print