Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Uničov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Uničov

Revize plynu UničovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Uničově a v Olomouckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Uničova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Uničov, kteří provádějí v Uničově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Uničov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Uničov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Uničově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Uničov

Revize plynových zařízení Uničov (revize plynu Uničov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Uničově a v ostatních městech a obcích v Olomouckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Uničově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Uničov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Uničově a okolí. Nabízíme na území Uničova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Uničov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Uničov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Uničově a v Olomouckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Uničově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Uničov jsou službou, kterou vykonávají v Uničově a v Olomouckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Uničov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Uničov a okolní obce pro Vás provádí

Lenka Koláčková

Administativní sídlo:
Střítež nad Ludinou 270, Střítež nad Ludinou
IČ: 70308209


Provozovna: Uničov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Uničov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Uničov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Uničově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Uničově

 

Instalatéři Uničov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Uničov a Olomoucký kraj
Vodoinstalatéři Uničov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Uničov a Olomoucký kraj
Plynoinstalatéři Uničov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Uničov a Olomoucký kraj
Topenáři Uničov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Uničov a Olomoucký kraj
Kominíci Uničov  Kominické služby pro město Uničov a Olomoucký kraj
Krby a kamna Uničov  Krbařské a kamnářské služby pro město Uničov a Olomoucký kraj
Revize elektro Uničov  Revize elektrických zařízení pro město Uničov a Olomoucký kraj
Malíři Uničov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Uničov a Olomoucký kraj
Natěrači Uničov  Natěračské práce v oblasti města Uničov a Olomoucký kraj
Sádrokarton Uničov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Uničov a Olomoucký kraj
Podlahy Uničov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Uničov a Olomoucký kraj
Tepelná čerpadla Uničov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Uničov a Olomoucký kraj

 

print