Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Šumperk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šumperk

Revize plynu ŠumperkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Šumperku a v Olomouckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Šumperku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Šumperk, kteří provádějí v Šumperku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Šumperk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šumperk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Šumperku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Šumperk

Revize plynových zařízení Šumperk (revize plynu Šumperk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Šumperku a v ostatních městech a obcích v Olomouckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Šumperku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Šumperk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Šumperku a okolí. Nabízíme na území Šumperku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šumperk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Šumperk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Šumperku a v Olomouckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Šumperku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šumperk jsou službou, kterou vykonávají v Šumperku a v Olomouckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Šumperk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Šumperk a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Šumperk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Šumperk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Šumperk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Šumperku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Šumperku

 

Instalatéři Šumperk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Šumperk a Olomoucký kraj
Vodoinstalatéři Šumperk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Plynoinstalatéři Šumperk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Topenáři Šumperk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Kominíci Šumperk  Kominické služby pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Krby a kamna Šumperk  Krbařské a kamnářské služby pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Revize elektro Šumperk  Revize elektrických zařízení pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Malíři Šumperk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Natěrači Šumperk  Natěračské práce v oblasti města Šumperk a Olomoucký kraj
Sádrokarton Šumperk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Šumperk a Olomoucký kraj
Podlahy Šumperk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Šumperk a Olomoucký kraj
Tepelná čerpadla Šumperk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Šumperk a Olomoucký kraj

 

print