Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Šternberk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šternberk

Revize plynu ŠternberkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Šternberku a v Olomouckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Šternberku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Šternberk, kteří provádějí ve Šternberku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Šternberk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šternberk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Šternberku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Šternberk

Revize plynových zařízení Šternberk (revize plynu Šternberk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Šternberku a v ostatních městech a obcích v Olomouckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Šternberku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Šternberk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Šternberku a okolí. Nabízíme na území Šternberku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šternberk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Šternberk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Šternberku a v Olomouckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Šternberku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Šternberk jsou službou, kterou vykonávají ve Šternberku a v Olomouckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Šternberk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Šternberk a okolní obce pro Vás provádí

Lenka Koláčková

Administativní sídlo:
Střítež nad Ludinou 270, Střítež nad Ludinou
IČ: 70308209


Provozovna: Šternberk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Šternberk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Šternberk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Šternberku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Šternberku

 

Instalatéři Šternberk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Šternberk a Olomoucký kraj
Vodoinstalatéři Šternberk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Plynoinstalatéři Šternberk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Topenáři Šternberk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Kominíci Šternberk  Kominické služby pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Krby a kamna Šternberk  Krbařské a kamnářské služby pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Revize elektro Šternberk  Revize elektrických zařízení pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Malíři Šternberk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Natěrači Šternberk  Natěračské práce v oblasti města Šternberk a Olomoucký kraj
Sádrokarton Šternberk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Šternberk a Olomoucký kraj
Podlahy Šternberk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Šternberk a Olomoucký kraj
Tepelná čerpadla Šternberk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Šternberk a Olomoucký kraj

 

print