Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Nový Jičín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Jičín

Revize plynu Nový JičínNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Jičíně a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Nového Jičína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Nový Jičín, kteří provádějí v Novém Jičíně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Nový Jičín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Jičín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Novém Jičíně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Nový Jičín

Revize plynových zařízení Nový Jičín (revize plynu Nový Jičín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Novém Jičíně a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Novém Jičíně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Nový Jičín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Novém Jičíně a okolí. Nabízíme na území Nového Jičína zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Jičín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Nový Jičín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Novém Jičíně a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Jičíně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Nový Jičín jsou službou, kterou vykonávají v Novém Jičíně a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Nový Jičín a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Nový Jičín a okolní obce pro Vás provádí

Jaromír Macháček

Administativní sídlo:
Skalky 1423/39, Nový Jičín
IČ: 12654493


Provozovna: Nový Jičín


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Nový Jičín nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Nový Jičín ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Novém Jičíně a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Novém Jičíně

 

Instalatéři Nový Jičín  Instalatérské práce a služby pro oblast města Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Nový Jičín  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Nový Jičín  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Topenáři Nový Jičín  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Kominíci Nový Jičín  Kominické služby pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Nový Jičín  Krbařské a kamnářské služby pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Nový Jičín  Revize elektrických zařízení pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Malíři Nový Jičín  Malování pokojů a další malířské práce pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Natěrači Nový Jičín  Natěračské práce v oblasti města Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Nový Jičín  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Podlahy Nový Jičín  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Nový Jičín a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Nový Jičín  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Nový Jičín a Moravskoslezský kraj

 

print