Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kopřivnice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kopřivnice

Revize plynu KopřivniceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kopřivnici a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kopřivnice. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kopřivnice, kteří provádějí v Kopřivnici a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kopřivnice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kopřivnice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kopřivnici a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kopřivnice

Revize plynových zařízení Kopřivnice (revize plynu Kopřivnice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kopřivnici a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kopřivnici a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kopřivnice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kopřivnici a okolí. Nabízíme na území Kopřivnice zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kopřivnice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kopřivnice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kopřivnici a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kopřivnici a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kopřivnice jsou službou, kterou vykonávají v Kopřivnici a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kopřivnice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kopřivnice a okolní obce pro Vás provádí

Jaromír Macháček

Administativní sídlo:
Skalky 1423/39, Nový Jičín
IČ: 12654493


Provozovna: Kopřivnice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kopřivnice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kopřivnice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kopřivnici a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kopřivnici

 

Instalatéři Kopřivnice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Kopřivnice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Kopřivnice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Topenáři Kopřivnice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Kominíci Kopřivnice  Kominické služby pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Kopřivnice  Krbařské a kamnářské služby pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Kopřivnice  Revize elektrických zařízení pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Malíři Kopřivnice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Natěrači Kopřivnice  Natěračské práce v oblasti města Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Kopřivnice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Podlahy Kopřivnice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kopřivnice a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Kopřivnice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kopřivnice a Moravskoslezský kraj

 

print