Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Havířov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Havířov

Revize plynu HavířovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Havířově a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Havířova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Havířov, kteří provádějí v Havířově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Havířov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Havířov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Havířově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Havířov

Revize plynových zařízení Havířov (revize plynu Havířov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Havířově a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Havířově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Havířov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Havířově a okolí. Nabízíme na území Havířova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Havířov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Havířov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Havířově a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Havířově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Havířov jsou službou, kterou vykonávají v Havířově a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Havířov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Havířov a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Havířov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Havířov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Havířov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Havířově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Havířově

 

Instalatéři Havířov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Havířov a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Havířov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Havířov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Topenáři Havířov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Kominíci Havířov  Kominické služby pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Havířov  Krbařské a kamnářské služby pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Havířov  Revize elektrických zařízení pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Malíři Havířov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Natěrači Havířov  Natěračské práce v oblasti města Havířov a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Havířov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Havířov a Moravskoslezský kraj
Podlahy Havířov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Havířov a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Havířov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Havířov a Moravskoslezský kraj

 

print