Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Bruntál | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bruntál

Revize plynu BruntálNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bruntále a v Moravskoslezském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Bruntálu. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Bruntál, kteří provádějí v Bruntále a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Bruntál a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bruntál všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Bruntále a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Bruntál

Revize plynových zařízení Bruntál (revize plynu Bruntál) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Bruntále a v ostatních městech a obcích v Moravskoslezském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Bruntále a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Bruntál vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Bruntále a okolí. Nabízíme na území Bruntálu zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bruntál

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Bruntál

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Bruntále a v Moravskoslezském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bruntále a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bruntál jsou službou, kterou vykonávají v Bruntále a v Moravskoslezském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Bruntál a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Bruntál a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Bruntál


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Bruntál nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Bruntál ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bruntále a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Bruntále

 

Instalatéři Bruntál  Instalatérské práce a služby pro oblast města Bruntál a Moravskoslezský kraj
Vodoinstalatéři Bruntál  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Plynoinstalatéři Bruntál  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Topenáři Bruntál  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Kominíci Bruntál  Kominické služby pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Krby a kamna Bruntál  Krbařské a kamnářské služby pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Revize elektro Bruntál  Revize elektrických zařízení pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Malíři Bruntál  Malování pokojů a další malířské práce pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Natěrači Bruntál  Natěračské práce v oblasti města Bruntál a Moravskoslezský kraj
Sádrokarton Bruntál  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Bruntál a Moravskoslezský kraj
Podlahy Bruntál  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Bruntál a Moravskoslezský kraj
Tepelná čerpadla Bruntál  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Bruntál a Moravskoslezský kraj

 

print