Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Jilemnice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jilemnice

Revize plynu JilemniceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jilemnici a v Libereckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Jilemnice. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Jilemnice, kteří provádějí v Jilemnici a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Jilemnice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jilemnice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Jilemnici a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Jilemnice

Revize plynových zařízení Jilemnice (revize plynu Jilemnice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Jilemnici a v ostatních městech a obcích v Libereckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Jilemnici a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Jilemnice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Jilemnici a okolí. Nabízíme na území Jilemnice zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jilemnice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Jilemnice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Jilemnici a v Libereckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jilemnici a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jilemnice jsou službou, kterou vykonávají v Jilemnici a v Libereckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Jilemnice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Jilemnice a okolní obce pro Vás provádí

Petr Weishaupt

Administativní sídlo:
Pulečný 85, Pulečný
IČ: 87810816


Provozovna: Jilemnice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Jilemnice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Jilemnice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jilemnici a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Jilemnici

 

Instalatéři Jilemnice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Jilemnice a Liberecký kraj
Vodoinstalatéři Jilemnice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Plynoinstalatéři Jilemnice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Topenáři Jilemnice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Kominíci Jilemnice  Kominické služby pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Krby a kamna Jilemnice  Krbařské a kamnářské služby pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Revize elektro Jilemnice  Revize elektrických zařízení pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Malíři Jilemnice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Natěrači Jilemnice  Natěračské práce v oblasti města Jilemnice a Liberecký kraj
Sádrokarton Jilemnice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Jilemnice a Liberecký kraj
Podlahy Jilemnice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Jilemnice a Liberecký kraj
Tepelná čerpadla Jilemnice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Jilemnice a Liberecký kraj

 

print