Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Jablonec nad Nisou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jablonec nad Nisou

Revize plynu Jablonec nad NisouNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jablonci nad Nisou a v Libereckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Jablonce nad Nisou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Jablonec nad Nisou, kteří provádějí v Jablonci nad Nisou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Jablonec nad Nisou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jablonec nad Nisou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Jablonci nad Nisou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Jablonec nad Nisou

Revize plynových zařízení Jablonec nad Nisou (revize plynu Jablonec nad Nisou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Jablonci nad Nisou a v ostatních městech a obcích v Libereckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Jablonci nad Nisou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Jablonec nad Nisou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Jablonci nad Nisou a okolí. Nabízíme na území Jablonce nad Nisou zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jablonec nad Nisou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Jablonec nad Nisou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Jablonci nad Nisou a v Libereckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jablonci nad Nisou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Jablonec nad Nisou jsou službou, kterou vykonávají v Jablonci nad Nisou a v Libereckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Jablonec nad Nisou a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Jablonec nad Nisou a okolní obce pro Vás provádí

Petr Weishaupt

Administativní sídlo:
Pulečný 85, Pulečný
IČ: 87810816


Provozovna: Jablonec nad Nisou


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Jablonec nad Nisou nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Jablonec nad Nisou ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Jablonci nad Nisou a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Jablonci nad Nisou

 

Instalatéři Jablonec nad Nisou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Vodoinstalatéři Jablonec nad Nisou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Plynoinstalatéři Jablonec nad Nisou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Topenáři Jablonec nad Nisou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Kominíci Jablonec nad Nisou  Kominické služby pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Krby a kamna Jablonec nad Nisou  Krbařské a kamnářské služby pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Revize elektro Jablonec nad Nisou  Revize elektrických zařízení pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Malíři Jablonec nad Nisou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Natěrači Jablonec nad Nisou  Natěračské práce v oblasti města Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Sádrokarton Jablonec nad Nisou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Podlahy Jablonec nad Nisou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj
Tepelná čerpadla Jablonec nad Nisou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj

 

print