Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Třebíč | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Třebíč

Revize plynu TřebíčNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Třebíči a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Třebíče. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Třebíč, kteří provádějí v Třebíči a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Třebíč a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Třebíč všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Třebíči a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Třebíč

Revize plynových zařízení Třebíč (revize plynu Třebíč) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Třebíči a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Třebíči a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Třebíč vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Třebíči a okolí. Nabízíme na území Třebíče zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Třebíč

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Třebíč

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Třebíči a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Třebíči a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Třebíč jsou službou, kterou vykonávají v Třebíči a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Třebíč a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Třebíč a okolní obce pro Vás provádí

Michal Tručka

Administativní sídlo:
Šafaříkova 254/4, Třebíč – Horka-Domky
IČ: 87390230


Provozovna: Třebíč


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Třebíč nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Třebíč ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Třebíči a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Třebíči

 

Instalatéři Třebíč  Instalatérské práce a služby pro oblast města Třebíč a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Třebíč  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Třebíč a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Třebíč  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Třebíč a kraj Vysočina
Topenáři Třebíč  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Třebíč a kraj Vysočina
Kominíci Třebíč  Kominické služby pro město Třebíč a kraj Vysočina
Krby a kamna Třebíč  Krbařské a kamnářské služby pro město Třebíč a kraj Vysočina
Revize elektro Třebíč  Revize elektrických zařízení pro město Třebíč a kraj Vysočina
Malíři Třebíč  Malování pokojů a další malířské práce pro město Třebíč a kraj Vysočina
Natěrači Třebíč  Natěračské práce v oblasti města Třebíč a kraj Vysočina
Sádrokarton Třebíč  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Třebíč a kraj Vysočina
Podlahy Třebíč  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Třebíč a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Třebíč  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Třebíč a kraj Vysočina

 

print