Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Pacov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Pacov

Revize plynu PacovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Pacově a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Pacova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Pacov, kteří provádějí v Pacově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Pacov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Pacov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Pacově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Pacov

Revize plynových zařízení Pacov (revize plynu Pacov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Pacově a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Pacově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Pacov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Pacově a okolí. Nabízíme na území Pacova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Pacov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Pacov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Pacově a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Pacově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Pacov jsou službou, kterou vykonávají v Pacově a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Pacov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Pacov a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Pacov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Pacov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Pacov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Pacově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Pacově

 

Instalatéři Pacov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Pacov a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Pacov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Pacov a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Pacov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Pacov a kraj Vysočina
Topenáři Pacov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Pacov a kraj Vysočina
Kominíci Pacov  Kominické služby pro město Pacov a kraj Vysočina
Krby a kamna Pacov  Krbařské a kamnářské služby pro město Pacov a kraj Vysočina
Revize elektro Pacov  Revize elektrických zařízení pro město Pacov a kraj Vysočina
Malíři Pacov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Pacov a kraj Vysočina
Natěrači Pacov  Natěračské práce v oblasti města Pacov a kraj Vysočina
Sádrokarton Pacov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Pacov a kraj Vysočina
Podlahy Pacov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Pacov a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Pacov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Pacov a kraj Vysočina

 

print