Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Chotěboř | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Chotěboř

Revize plynu ChotěbořNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chotěboři a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Chotěboře. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Chotěboř, kteří provádějí v Chotěboři a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Chotěboř a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Chotěboř všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Chotěboři a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Chotěboř

Revize plynových zařízení Chotěboř (revize plynu Chotěboř) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Chotěboři a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Chotěboři a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Chotěboř vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Chotěboři a okolí. Nabízíme na území Chotěboře zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Chotěboř

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Chotěboř

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Chotěboři a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chotěboři a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Chotěboř jsou službou, kterou vykonávají v Chotěboři a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Chotěboř a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Chotěboř a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Chotěboř


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Chotěboř nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Chotěboř ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chotěboři a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Chotěboři

 

Instalatéři Chotěboř  Instalatérské práce a služby pro oblast města Chotěboř a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Chotěboř  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Chotěboř  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Topenáři Chotěboř  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Kominíci Chotěboř  Kominické služby pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Krby a kamna Chotěboř  Krbařské a kamnářské služby pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Revize elektro Chotěboř  Revize elektrických zařízení pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Malíři Chotěboř  Malování pokojů a další malířské práce pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Natěrači Chotěboř  Natěračské práce v oblasti města Chotěboř a kraj Vysočina
Sádrokarton Chotěboř  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Chotěboř a kraj Vysočina
Podlahy Chotěboř  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Chotěboř a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Chotěboř  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Chotěboř a kraj Vysočina

 

print