Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Bystřice nad Pernštejnem | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice nad Pernštejnem

Revize plynu Bystřice nad PernštejnemNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bystřici nad Pernštejnem a v Kraji Vysočina. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Bystřice nad Pernštejnem. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Bystřice nad Pernštejnem, kteří provádějí v Bystřici nad Pernštejnem a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Bystřice nad Pernštejnem a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice nad Pernštejnem všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Bystřici nad Pernštejnem a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Bystřice nad Pernštejnem

Revize plynových zařízení Bystřice nad Pernštejnem (revize plynu Bystřice nad Pernštejnem) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Bystřici nad Pernštejnem a v ostatních městech a obcích v Kraji Vysočina.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Bystřice nad Pernštejnem vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. Nabízíme na území Bystřice nad Pernštejnem zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice nad Pernštejnem

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Bystřice nad Pernštejnem

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Bystřici nad Pernštejnem a v Kraji Vysočina (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bystřice nad Pernštejnem jsou službou, kterou vykonávají v Bystřici nad Pernštejnem a v Kraji Vysočina servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Bystřice nad Pernštejnem a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Bystřice nad Pernštejnem


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Bystřice nad Pernštejnem nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Bystřice nad Pernštejnem ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Bystřici nad Pernštejnem

 

Instalatéři Bystřice nad Pernštejnem  Instalatérské práce a služby pro oblast města Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Vodoinstalatéři Bystřice nad Pernštejnem  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Plynoinstalatéři Bystřice nad Pernštejnem  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Topenáři Bystřice nad Pernštejnem  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Kominíci Bystřice nad Pernštejnem  Kominické služby pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Krby a kamna Bystřice nad Pernštejnem  Krbařské a kamnářské služby pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Revize elektro Bystřice nad Pernštejnem  Revize elektrických zařízení pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Malíři Bystřice nad Pernštejnem  Malování pokojů a další malířské práce pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Natěrači Bystřice nad Pernštejnem  Natěračské práce v oblasti města Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Sádrokarton Bystřice nad Pernštejnem  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Podlahy Bystřice nad Pernštejnem  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina
Tepelná čerpadla Bystřice nad Pernštejnem  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Bystřice nad Pernštejnem a kraj Vysočina

 

print