Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Cheb | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Cheb

Revize plynu ChebNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chebu a v Karlovarském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Chebu. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Cheb, kteří provádějí v Chebu a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Cheb a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Cheb všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Chebu a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Cheb

Revize plynových zařízení Cheb (revize plynu Cheb) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Chebu a v ostatních městech a obcích v Karlovarském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Chebu a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Cheb vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Chebu a okolí. Nabízíme na území Chebu zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Cheb

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Cheb

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Chebu a v Karlovarském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chebu a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Cheb jsou službou, kterou vykonávají v Chebu a v Karlovarském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Cheb a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Cheb a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Cheb


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Cheb nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Cheb ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Chebu a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Chebu

 

Instalatéři Cheb  Instalatérské práce a služby pro oblast města Cheb a Karlovarský kraj
Vodoinstalatéři Cheb  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Cheb a Karlovarský kraj
Plynoinstalatéři Cheb  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Cheb a Karlovarský kraj
Topenáři Cheb  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Cheb a Karlovarský kraj
Kominíci Cheb  Kominické služby pro město Cheb a Karlovarský kraj
Krby a kamna Cheb  Krbařské a kamnářské služby pro město Cheb a Karlovarský kraj
Revize elektro Cheb  Revize elektrických zařízení pro město Cheb a Karlovarský kraj
Malíři Cheb  Malování pokojů a další malířské práce pro město Cheb a Karlovarský kraj
Natěrači Cheb  Natěračské práce v oblasti města Cheb a Karlovarský kraj
Sádrokarton Cheb  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Cheb a Karlovarský kraj
Podlahy Cheb  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Cheb a Karlovarský kraj
Tepelná čerpadla Cheb  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Cheb a Karlovarský kraj

 

print