Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Aš | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Aš

Revize plynu AšNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Aši a v Karlovarském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Aše. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Aš, kteří provádějí v Aši a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Aš a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Aš všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Aši a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Aš

Revize plynových zařízení Aš (revize plynu Aš) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Aši a v ostatních městech a obcích v Karlovarském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Aši a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Aš vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Aši a okolí. Nabízíme na území Aše zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Aš

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Aš

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Aši a v Karlovarském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Aši a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Aš jsou službou, kterou vykonávají v Aši a v Karlovarském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Aš a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Aš a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna:


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Aš nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Aš ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Aši a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Aši

 

Instalatéři Aš  Instalatérské práce a služby pro oblast města Aš a Karlovarský kraj
Vodoinstalatéři Aš  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Aš a Karlovarský kraj
Plynoinstalatéři Aš  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Aš a Karlovarský kraj
Topenáři Aš  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Aš a Karlovarský kraj
Kominíci Aš  Kominické služby pro město Aš a Karlovarský kraj
Krby a kamna Aš  Krbařské a kamnářské služby pro město Aš a Karlovarský kraj
Revize elektro Aš  Revize elektrických zařízení pro město Aš a Karlovarský kraj
Malíři Aš  Malování pokojů a další malířské práce pro město Aš a Karlovarský kraj
Natěrači Aš  Natěračské práce v oblasti města Aš a Karlovarský kraj
Sádrokarton Aš  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Aš a Karlovarský kraj
Podlahy Aš  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Aš a Karlovarský kraj
Tepelná čerpadla Aš  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Aš a Karlovarský kraj

 

print