Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Znojmo | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Znojmo

Revize plynu ZnojmoNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Znojmě a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Znojma. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Znojmo, kteří provádějí ve Znojmě a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Znojmo a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Znojmo všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Znojmě a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Znojmo

Revize plynových zařízení Znojmo (revize plynu Znojmo) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Znojmě a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Znojmě a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Znojmo vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Znojmě a okolí. Nabízíme na území Znojma zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Znojmo

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Znojmo

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Znojmě a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Znojmě a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Znojmo jsou službou, kterou vykonávají ve Znojmě a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Znojmo a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Znojmo a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Znojmo


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Znojmo nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Znojmo ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Znojmě a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Znojmě

 

Instalatéři Znojmo  Instalatérské práce a služby pro oblast města Znojmo a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Znojmo  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Znojmo  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Topenáři Znojmo  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Kominíci Znojmo  Kominické služby pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Znojmo  Krbařské a kamnářské služby pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Revize elektro Znojmo  Revize elektrických zařízení pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Malíři Znojmo  Malování pokojů a další malířské práce pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Natěrači Znojmo  Natěračské práce v oblasti města Znojmo a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Znojmo  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Znojmo a Jihomoravský kraj
Podlahy Znojmo  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Znojmo a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Znojmo  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Znojmo a Jihomoravský kraj

 

print