Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Veselí nad Moravou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Veselí nad Moravou

Revize plynu Veselí nad MoravouNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Veselí nad Moravou a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Veselí nad Moravou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Veselí nad Moravou, kteří provádějí ve Veselí nad Moravou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Veselí nad Moravou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Veselí nad Moravou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Veselí nad Moravou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Veselí nad Moravou

Revize plynových zařízení Veselí nad Moravou (revize plynu Veselí nad Moravou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Veselí nad Moravou a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Veselí nad Moravou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Veselí nad Moravou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Veselí nad Moravou a okolí. Nabízíme na území Veselí nad Moravou zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Veselí nad Moravou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Veselí nad Moravou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Veselí nad Moravou a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Veselí nad Moravou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Veselí nad Moravou jsou službou, kterou vykonávají ve Veselí nad Moravou a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Veselí nad Moravou a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Veselí nad Moravou a okolní obce pro Vás provádí

Pavla Schořová

Administativní sídlo:
Kobylí 713, Kobylí
IČ: 69739340


Provozovna: Veselí nad Moravou


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Veselí nad Moravou nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Veselí nad Moravou ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Veselí nad Moravou a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Veselí nad Moravou

 

Instalatéři Veselí nad Moravou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Veselí nad Moravou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Veselí nad Moravou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Topenáři Veselí nad Moravou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Kominíci Veselí nad Moravou  Kominické služby pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Veselí nad Moravou  Krbařské a kamnářské služby pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Revize elektro Veselí nad Moravou  Revize elektrických zařízení pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Malíři Veselí nad Moravou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Natěrači Veselí nad Moravou  Natěračské práce v oblasti města Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Veselí nad Moravou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Podlahy Veselí nad Moravou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Veselí nad Moravou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Veselí nad Moravou a Jihomoravský kraj

 

print