Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Tišnov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Tišnov

Revize plynu TišnovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Tišnově a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Tišnova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Tišnov, kteří provádějí v Tišnově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Tišnov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Tišnov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Tišnově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Tišnov

Revize plynových zařízení Tišnov (revize plynu Tišnov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Tišnově a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Tišnově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Tišnov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Tišnově a okolí. Nabízíme na území Tišnova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Tišnov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Tišnov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Tišnově a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Tišnově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Tišnov jsou službou, kterou vykonávají v Tišnově a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Tišnov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Tišnov a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Tišnov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Tišnov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Tišnov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Tišnově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Tišnově

 

Instalatéři Tišnov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Tišnov a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Tišnov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Tišnov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Topenáři Tišnov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Kominíci Tišnov  Kominické služby pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Tišnov  Krbařské a kamnářské služby pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Revize elektro Tišnov  Revize elektrických zařízení pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Malíři Tišnov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Natěrači Tišnov  Natěračské práce v oblasti města Tišnov a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Tišnov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Tišnov a Jihomoravský kraj
Podlahy Tišnov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Tišnov a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Tišnov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Tišnov a Jihomoravský kraj

 

print