Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Rosice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rosice

Revize plynu RosiceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rosicích a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Rosic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Rosice, kteří provádějí v Rosicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Rosice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rosice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Rosicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Rosice

Revize plynových zařízení Rosice (revize plynu Rosice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Rosicích a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Rosicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Rosice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Rosicích a okolí. Nabízíme na území Rosic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rosice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Rosice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Rosicích a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rosicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Rosice jsou službou, kterou vykonávají v Rosicích a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Rosice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Rosice a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Rosice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Rosice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Rosice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Rosicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Rosicích

 

Instalatéři Rosice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Rosice a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Rosice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Rosice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Topenáři Rosice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Kominíci Rosice  Kominické služby pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Rosice  Krbařské a kamnářské služby pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Revize elektro Rosice  Revize elektrických zařízení pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Malíři Rosice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Natěrači Rosice  Natěračské práce v oblasti města Rosice a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Rosice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Rosice a Jihomoravský kraj
Podlahy Rosice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Rosice a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Rosice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Rosice a Jihomoravský kraj

 

print