Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kyjov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kyjov

Revize plynu KyjovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kyjově a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kyjova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kyjov, kteří provádějí v Kyjově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kyjov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kyjov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kyjově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kyjov

Revize plynových zařízení Kyjov (revize plynu Kyjov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kyjově a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kyjově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kyjov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kyjově a okolí. Nabízíme na území Kyjova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kyjov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kyjov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kyjově a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kyjově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kyjov jsou službou, kterou vykonávají v Kyjově a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kyjov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kyjov a okolní obce pro Vás provádí

Pavla Schořová

Administativní sídlo:
Kobylí 713, Kobylí
IČ: 69739340


Provozovna: Kyjov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kyjov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kyjov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kyjově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kyjově

 

Instalatéři Kyjov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kyjov a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Kyjov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Kyjov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Topenáři Kyjov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Kominíci Kyjov  Kominické služby pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Kyjov  Krbařské a kamnářské služby pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Revize elektro Kyjov  Revize elektrických zařízení pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Malíři Kyjov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Natěrači Kyjov  Natěračské práce v oblasti města Kyjov a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Kyjov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kyjov a Jihomoravský kraj
Podlahy Kyjov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kyjov a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Kyjov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kyjov a Jihomoravský kraj

 

print