Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kuřim | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kuřim

Revize plynu KuřimNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kuřimi a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kuřimi. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kuřim, kteří provádějí v Kuřimi a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kuřim a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kuřim všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kuřimi a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kuřim

Revize plynových zařízení Kuřim (revize plynu Kuřim) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kuřimi a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kuřimi a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kuřim vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kuřimi a okolí. Nabízíme na území Kuřimi zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kuřim

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kuřim

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kuřimi a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kuřimi a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kuřim jsou službou, kterou vykonávají v Kuřimi a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kuřim a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kuřim a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Kuřim


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kuřim nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kuřim ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kuřimi a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kuřimi

 

Instalatéři Kuřim  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kuřim a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Kuřim  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Kuřim  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Topenáři Kuřim  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Kominíci Kuřim  Kominické služby pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Kuřim  Krbařské a kamnářské služby pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Revize elektro Kuřim  Revize elektrických zařízení pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Malíři Kuřim  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Natěrači Kuřim  Natěračské práce v oblasti města Kuřim a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Kuřim  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kuřim a Jihomoravský kraj
Podlahy Kuřim  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kuřim a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Kuřim  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kuřim a Jihomoravský kraj

 

print