Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Hodonín | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hodonín

Revize plynu HodonínNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hodoníně a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Hodonína. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Hodonín, kteří provádějí v Hodoníně a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Hodonín a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hodonín všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Hodoníně a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Hodonín

Revize plynových zařízení Hodonín (revize plynu Hodonín) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Hodoníně a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Hodoníně a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Hodonín vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Hodoníně a okolí. Nabízíme na území Hodonína zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hodonín

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Hodonín

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Hodoníně a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hodoníně a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Hodonín jsou službou, kterou vykonávají v Hodoníně a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Hodonín a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Hodonín a okolní obce pro Vás provádí

Pavla Schořová

Administativní sídlo:
Kobylí 713, Kobylí
IČ: 69739340


Provozovna: Hodonín


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Hodonín nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Hodonín ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Hodoníně a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Hodoníně

 

Instalatéři Hodonín  Instalatérské práce a služby pro oblast města Hodonín a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Hodonín  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Hodonín  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Topenáři Hodonín  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Kominíci Hodonín  Kominické služby pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Hodonín  Krbařské a kamnářské služby pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Revize elektro Hodonín  Revize elektrických zařízení pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Malíři Hodonín  Malování pokojů a další malířské práce pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Natěrači Hodonín  Natěračské práce v oblasti města Hodonín a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Hodonín  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Hodonín a Jihomoravský kraj
Podlahy Hodonín  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Hodonín a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Hodonín  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Hodonín a Jihomoravský kraj

 

print