Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Bučovice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bučovice

Revize plynu BučoviceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bučovicích a v Jihomoravském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Bučovic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Bučovice, kteří provádějí v Bučovicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Bučovice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bučovice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Bučovicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Bučovice

Revize plynových zařízení Bučovice (revize plynu Bučovice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Bučovicích a v ostatních městech a obcích v Jihomoravském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Bučovicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Bučovice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Bučovicích a okolí. Nabízíme na území Bučovic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bučovice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Bučovice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Bučovicích a v Jihomoravském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bučovicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Bučovice jsou službou, kterou vykonávají v Bučovicích a v Jihomoravském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Bučovice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Bučovice a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Bučovice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Bučovice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Bučovice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Bučovicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Bučovicích

 

Instalatéři Bučovice  Instalatérské práce a služby pro oblast města Bučovice a Jihomoravský kraj
Vodoinstalatéři Bučovice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Plynoinstalatéři Bučovice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Topenáři Bučovice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Kominíci Bučovice  Kominické služby pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Krby a kamna Bučovice  Krbařské a kamnářské služby pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Revize elektro Bučovice  Revize elektrických zařízení pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Malíři Bučovice  Malování pokojů a další malířské práce pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Natěrači Bučovice  Natěračské práce v oblasti města Bučovice a Jihomoravský kraj
Sádrokarton Bučovice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Bučovice a Jihomoravský kraj
Podlahy Bučovice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Bučovice a Jihomoravský kraj
Tepelná čerpadla Bučovice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Bučovice a Jihomoravský kraj

 

print