Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Vimperk | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vimperk

Revize plynu VimperkNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vimperku a v Jihočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Vimperku. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Vimperk, kteří provádějí ve Vimperku a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Vimperk a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vimperk všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme ve Vimperku a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Vimperk

Revize plynových zařízení Vimperk (revize plynu Vimperk) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením ve Vimperku a v ostatních městech a obcích v Jihočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení ve Vimperku a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Vimperk vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení ve Vimperku a okolí. Nabízíme na území Vimperku zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vimperk

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Vimperk

Všem provozovatelům plynových spotřebičů ve Vimperku a v Jihočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vimperku a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Vimperk jsou službou, kterou vykonávají ve Vimperku a v Jihočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Vimperk a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Vimperk a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Vimperk


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Vimperk nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Vimperk ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů ve Vimperku a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex ve Vimperku

 

Instalatéři Vimperk  Instalatérské práce a služby pro oblast města Vimperk a Jihočeský kraj
Vodoinstalatéři Vimperk  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Plynoinstalatéři Vimperk  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Topenáři Vimperk  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Kominíci Vimperk  Kominické služby pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Krby a kamna Vimperk  Krbařské a kamnářské služby pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Revize elektro Vimperk  Revize elektrických zařízení pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Malíři Vimperk  Malování pokojů a další malířské práce pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Natěrači Vimperk  Natěračské práce v oblasti města Vimperk a Jihočeský kraj
Sádrokarton Vimperk  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Vimperk a Jihočeský kraj
Podlahy Vimperk  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Vimperk a Jihočeský kraj
Tepelná čerpadla Vimperk  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Vimperk a Jihočeský kraj

 

print